Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtm.nr20 uppströms Ulvasjön N, br071 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-03-03 Stoppdatum 2005-03-03
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: