Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtm.nr20 uppströms Ulvasjön N, br071 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-03-09 Stoppdatum 2007-03-09
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: