Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtm.nr20 uppströms Ulvasjön N, br071 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-03-26 Stoppdatum 2009-03-26
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: