Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtm.nr20 uppströms Ulvasjön N, br071 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-03-19 Stoppdatum 2008-03-19
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: