Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180053, 06VAT180053 Budgetår: 1985
Startdatum: 1985-12-17 Stoppdatum 1985-12-17
Mängd (ton): 16,68 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: