Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långgölen, li011 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-01-01 Stoppdatum 1996-01-01
Mängd (ton): 2,68 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: