Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långgölen, li011 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-05 Stoppdatum 2011-03-05
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: