Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gåsagölarna våtm, ly008 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-11 Stoppdatum 2010-03-11
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: