Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Allsjön, ly014 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-23 Stoppdatum 2003-02-28
Mängd (ton): 4,49 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: