Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Allsjön, ly014 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-02-16 Stoppdatum 2005-02-16
Mängd (ton): 5,06 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: