Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Göksjön, våtmark, öster, ly015 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-07 Stoppdatum 2011-03-07
Mängd (ton): 4,92 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: