Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gisslasjön, ly021 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-23 Stoppdatum 2003-02-28
Mängd (ton): 3,37 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: