Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yasjön, ly026 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-02-15 Stoppdatum 2005-02-15
Mängd (ton): 16,19 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: