Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yasjön, ly026 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-03-29 Stoppdatum 2008-03-29
Mängd (ton): 15,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: