Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yasjön, ly026 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-23 Stoppdatum 2003-02-28
Mängd (ton): 15,81 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: