Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yasjön, ly026 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-01-01 Stoppdatum 1999-01-01
Mängd (ton): 20,04 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: