Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kiljasjön, ly028 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-02-26 Stoppdatum 2006-02-26
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: