Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kiljasjön, ly028 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-01-01 Stoppdatum 1984-01-01
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: