Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsmålagölen, ly031 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-04-02 Stoppdatum 2009-04-02
Mängd (ton): 3,03 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: