Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mörtsjön, ly037 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-08 Stoppdatum 2011-04-08
Mängd (ton): 6,91 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: