Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fabbesjön, ly041 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-01-01 Stoppdatum 1987-01-01
Mängd (ton): 36,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: