Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fabbesjön, ly041 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-04-21 Stoppdatum 2006-04-21
Mängd (ton): 16,91 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: