Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fabbesjön, ly041 Budgetår: 1985
Startdatum: 1985-01-01 Stoppdatum 1985-01-01
Mängd (ton): 33,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: