Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Trehörningen, ly042 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-04-02 Stoppdatum 2009-04-03
Mängd (ton): 4,12 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: