Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långagölen, ly047 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-10 Stoppdatum 2010-03-10
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: