Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långagölen, ly047 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-03 Stoppdatum 2002-04-10
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: