Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långagölen, ly047 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-01-01 Stoppdatum 1996-01-01
Mängd (ton): 0,89 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: