Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långagölen, ly047 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-01-01 Stoppdatum 2001-01-01
Mängd (ton): 1,08 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: