Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dunhammaregylet, mi016 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-03-01 Stoppdatum 2005-03-01
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: