Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dunhammaregylet, mi016 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-03-23 Stoppdatum 2009-03-23
Mängd (ton): 2,92 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: