Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dunhammaregylet, mi016 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-03-12 Stoppdatum 2007-03-12
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,1
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: