Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärrsjöbäcken, våtmark 9, mo038 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-03-15 Stoppdatum 2008-03-15
Mängd (ton): 15,32 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: