Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärrsjöbäcken, våtmark 9, mo038 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-03-26 Stoppdatum 2006-03-26
Mängd (ton): 15,46 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: