Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärrsjöbäcken, våtmark 9, mo038 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-02-26 Stoppdatum 2005-02-26
Mängd (ton): 15,03 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: