Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mogölen, na003 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-06 Stoppdatum 2011-03-06
Mängd (ton): 3,03 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: