Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långasjön, na026 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-08 Stoppdatum 2010-03-08
Mängd (ton): 4,93 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: