Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Boklången, ro006 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-03-25 Stoppdatum 2008-03-25
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: