Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark vid Frägnagölen, si001 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-12 Stoppdatum 2010-03-12
Mängd (ton): 20,39 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: