Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Agngylet, sk009 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-01-01 Stoppdatum 1994-01-01
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: