Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Agngylet, sk009 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-03-14 Stoppdatum 2002-03-23
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: