Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Agngylet, sk009 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-03-10 Stoppdatum 2008-03-10
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: