Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Agngylet, sk009 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-02-22 Stoppdatum 2005-02-22
Mängd (ton): 3,04 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: