Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Agngylet, sk009 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-01-01 Stoppdatum 1987-01-01
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: