Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Ekesjön, sk042 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-02-18 Stoppdatum 2010-02-18
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: