Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ekesjögylet, sk050 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-03-15 Stoppdatum 2009-03-15
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: