Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hörnsjön, sk071 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-02-25 Stoppdatum 2010-02-25
Mängd (ton): 15,42 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: