Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Strängeln, våtmark i N (nr 23), sk080 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-02-21 Stoppdatum 2010-02-21
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: