Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svensjön, vi010 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-01-01 Stoppdatum 1991-01-01
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: