Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Togöl, 641605150862 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-19 Stoppdatum 2001-11-20
Mängd (ton): 10,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: