Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Togöl, 641605150862 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-03 Stoppdatum 2005-10-03
Mängd (ton): 4,93 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: